REHABILITACIONS

OBRA NOVA

LLICÈNCIES

INFORMES

La nostra pràctica professional abasta tot tipus de serveis arquitectònics, des de la realització de projectes d'obra nova, interiorisme, rehabilitacions i reformes estructurals fins a la redacció de dictàmens pericials i judicials, informes tècnics d'edificació, taxacions, certificats d'eficiència energètica i cèdules d'habitabilitat.