REFORMA PER SUPRIMIR BARRERES

ARQUITECTÒNIQUES A VESTÍBUL COMUNITARI


Lloc: Carrer Viladmat 297 (Barcelona)

Superfície:  80 m2

Estat actual: Finalitzat
Data: 2019

Actuació: Reforma vestíbul

gallery/Viladomat 05