REFORMA HABITATGE


Lloc: c/ Espronceda 362 (Barcelona)

Superfície: 70 m2

Estat actual: Finalitzat
Data: 2017

Actuació: Reforma interior