REFORMA NAU INDUSTRIAL

PÀDEL INDOOR: "REDINDOOR S.L."


Lloc: c/ Andorra 57. Viladecans (Barcelona).

Superfície: 3500 m2

Estat actual: Finalitzat
Data: 2015

Actuació: Rehabilitació nau industrial