LLICÈNCIES D'OBRA

 

Duem a terme tot el procediment de redacció del projecte, elaboració de la documentació necessària i la gestió per sol·licitar llicències d'obra a tota la geografia estatal. També podem tramitar amb la sol·licitud d'ajudes econòmiques als consistoris corresponents.

El nostre servei pot dur a terme d'aquesta manera un contracte d'obra que comprèn la redacció del projecte, la sol·licitud i tràmit de les llicències oportunes i la direcció d'obra.

LLICÈNCIES D'OBRES MAJORS

 

La llicència d'obra major es requereix per a l'execució de la majoria de projectes en els quals es realitzen modificacions constructives d'entitat, o quan es tracta de nova edificació. Tramitem la documentació i realitzem la gestió per a l'obtenció de tot tipus d'obra major o llicència urbanística.

Agilitem aquesta part de projecte i documentació gràcies al nostre equip de tècnics per donar-li un servei ràpid i econòmic al client, podent, començar les obres al més aviat possible coneixent el preu final de totes les llicències abans de sol·licitar-les a l'Ajuntament.

LLICÈNCIES D'OBRES MENORS

 

La llicència d'obra menor és un procediment molt habitual necessari per escometre petites reparacions, substitució d'acabats i altres treballs de reparació o manteniments en edificis, habitatges i locals. En cas d'actuacions en les quals no es modifica distribució ni estructura es pot sol·licitar a l'Ajuntament de Barcelona un "assabentat d'obres".

El "assabentat d'obres" constitueix moltes vegades un tràmit senzill però obligatori, per la qual cosa cal confiar en professionals que tramitin la llicència de forma legal i segura per evitar sancions administratives. Les obres es podrien iniciar amb caràcter immediat.